Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare 2024

• Înscrierile încep din 11 aprilie 2024

• Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 𝑎𝑛𝑖 𝑝â𝑛ă 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 31 𝑎𝑢𝑔𝑢𝑠𝑡 2024 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣 𝑎𝑢 𝑜𝑏𝑙𝑖gați𝑎 de a înscrie copiii la clasa pregătitoare

• Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 𝘢𝘯𝘪 î𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘢𝘥𝘢 1 𝘴𝘦𝘱𝘵𝘦𝘮𝘣𝘳𝘪𝘦 – 31 𝘥𝘦𝘤𝘦𝘮𝘣𝘳𝘪𝘦 2024 𝘪𝘯𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘷 𝘱𝘰𝘵 î𝘯𝘴𝘤𝘳𝘪𝘦 𝘤𝘰𝘱𝘪𝘪𝘪 în clasa pregătitoare, daca nivelul lor de dezvoltare este corespunzător, astfel:

a. În situația în care copiii 𝑎𝑢 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡 𝑔𝑟ă𝑑𝑖𝑛𝑖ț𝑎, înscrierea la clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberată de grădinița respectivă. În acest caz părinții depun cerere la secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 1 Peștera  în perioada 28 martie-10 aprilie 2024.

b. În situația în care copiii 𝑛𝑢 𝑎𝑢 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡 𝑔𝑟ă𝑑𝑖𝑛𝑖ț𝑎 sau 𝑠-𝑎𝑢 î𝑛𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑖𝑛 𝑠𝑡𝑟ă𝑖𝑛ă𝑡𝑎𝑡𝑒, evaluarea acestora se realizează de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Constanța. În acest caz părinții depun cerere la CJRAE Constanța în perioada 28 martie-10 aprilie 2024. https://cjraect.ro/noutati/2024/03/26/precizari-privind-evaluarea-dezvoltarii-copiilor-pentru-inscrierea-in-clasa-pregatitoare-in-anul-scolar-2024-2025/

  • La cererea scrisă a părinților/reprezentantului legal, în cazuri justificate, înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august a anului în care se face înscrierea poate fi amânată cu maximum un an.

• 𝗗𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝗮𝗿𝗲:

a. Cerere-tip

b. Act/e de identitate părinte/părinți

c. Certificat de naștere copil pentru care se solicită înscrierea

d. Recomandare de înscriere la clasa pregătitoare (𝘥𝘰𝘢𝘳 pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie – 31 decembrie 2023)

e. Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

f. Certificate de naștere frați/surori

g. Aviz medic de familie – ”apt de școală”

Categories:

Tags:

No responses yet

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *