Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare 2023
• Înscrierile încep din 03 mai 2023
• Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 𝑎𝑛𝑖 𝑝â𝑛ă 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 31 𝑎𝑢𝑔𝑢𝑠𝑡 2023 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣 𝑎𝑢 𝑜𝑏𝑙𝑖gați𝑎 de a înscrie copiii la clasa pregătitoare
• Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 𝘢𝘯𝘪 î𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘢𝘥𝘢 1 𝘴𝘦𝘱𝘵𝘦𝘮𝘣𝘳𝘪𝘦 – 31 𝘥𝘦𝘤𝘦𝘮𝘣𝘳𝘪𝘦 2023 𝘪𝘯𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘷 𝘱𝘰𝘵 î𝘯𝘴𝘤𝘳𝘪𝘦 𝘤𝘰𝘱𝘪𝘪𝘪 în clasa pregătitoare, daca nivelul lor de dezvoltare este corespunzător, astfel:
a. În situația în care copiii 𝑎𝑢 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡 𝑔𝑟ă𝑑𝑖𝑛𝑖ț𝑎, înscrierea la clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberată de grădinița respectivă. În acest caz părinții depun cerere la secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 1 Peștera în perioada 05-26 aprilie 2023.
b. În situația în care copiii 𝑛𝑢 𝑎𝑢 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡 𝑔𝑟ă𝑑𝑖𝑛𝑖ț𝑎 sau 𝑠-𝑎𝑢 î𝑛𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑖𝑛 𝑠𝑡𝑟ă𝑖𝑛ă𝑡𝑎𝑡𝑒, evaluarea acestora se realizează de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Constanța. În acest caz părinții depun cerere la CJRAE Constanța în perioada 05-26 aprilie 2023.


• 𝗗𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝗮𝗿𝗲:
a. Cerere-tip
b. Act de identitate părinte
c. Certificat de naștere copil
d. Recomandare de înscriere la clasa pregătitoare (𝘥𝘰𝘢𝘳 pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie – 31 decembrie 2023)
e. Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

Categories:

Tags:

Comments are closed